Регионална библиотека „Пенчо Славейков“

 Регионална библиотека „Пенчо Славейков” ще участва в Нощ на Музеите и Галериите на 18 май със следната програма:

18.00  – 19.00  За комиксите и  представяне на  комикса „How Ivanka Ivanova started thinking positive  about new years eve“ от Елена Владова

19.00 – 20.00 Четене на нова българска литература

20.00 – 21.00  Книги и история – представяне на новото издание на Библиотеката „Споменът през поколенията и времето”  с материали за историята на гр. Варна.

Изложба „Нестор Марков- будителят” с документи от фондове на библиотеката и БАН.