Разходка през вековете в Археологическия музей

ул.”Мария Луиза” № 41

03.07.2021 г – събота 11:00 – 21:00 ч – Вход: Свободен

Постоянна експозиция.

По време на „Ден и Нощ на Музеите и Галериите“ ще бъде организиран пропускателен режим. В сградата на музея могат да влизат едновременно до 60 души.

Разположен в сградата на старата Девическа гимназия на бул. „Мария Луиза“ 41. С изложбена площ от 2 200 кв. м, той е най-големите български музеи. Съхраняваните в музея емблематични паметници от Праисторията до Османския период, го правят една от най-ярките културни институции на България, ясно разпознаваем в европейски и световен мащаб. Експозицията на Варненският Археологически Музей е организирана на хронологически принцип. На първия етаж са разположени залите посветени на културата в българските земи и района на Варна от времето на Палеолита до Късната античност. Безспорен акцент тук е Варненския халколитен некропол (4600 – 4200 г. пр. н. е.), където посетителите могат да видят първото обработено злато в човешката история. Специално внимание е отделено на местната тракийска култура и основаването на Одесос през VІ в. пр. н.е.

Особено интересни за публиката са паметниците на римската скулптура, като статуята на Херакъл от Римските терми на Одесос от ІІ в. и многобройните стели с изображения на Тракийския конник. Сред най-интересните образци на римската култура в музея е мраморен афиш за провеждане на гладиаторски игри в града от 227 г.

Периодът на Късната античност и началото на християнската култура в Одесос и района са представени в две зали, където са експонирани забележителни паметници на торевтиката и художествените занаяти, предмети свързани с християнския култ, църковно обзавеждане и т.н. Обиколката на първия етаж приключва с античната съкровищница, където са експонирани световно известни изделия на античната бижутерия и торевтика.На втория етаж на Археологическия музей са разположени залите представящи българската средновековна култура и иконописта от ХV до ХІХ в.

В залата на Ранното Средновековие може да се види единствения в света модел на юрта, както и находки от най-ранните прабългарски некрополи, доказващи обособяването на района около Варна като едно от ядрата на новосъздаденото Българско ханство. В следващите зали е илюстрирано развитието на българската средновековна култура и промените, настъпили в нея след приемането на християнството. Много атрактивна е богатата сбирка от християнски култови предмети, включваща нагръдни и литийни кръстове, предмети използвани в литургията и пр. Обособената „Оръжейна“ се фокусира върху развитието на военното дело и използваните от ІХ до ХV оръжия и снаряжение.

На историята средновековна Варна и близката крепост Кастрици, разположена на територията на правителствената резиденция Евксиноград са посветени следващите две зали. В тях е представена ежедневната култура на градското население от този период и предмети илюстриращи широките му търговски контакти със Средиземноморския регион. Епилог на средновековната експозиция е най-богатата на Балканите колекция от накити от ХІІІ – ХІV в. Варненският археологически музей съхранява една от най-богатите сбирки на икони в България, в която проследено развитието и стиловото разнообразие на иконописта от периода ХV – ХІХ в. Експозицията на музея завършва със залата посветена на началото и развитието на музейното дело във Варна.