Нощ на Музеите и Галериите – Варна 2020 се отменя!

Нощ на Музиети и Галериите – Варна 2020 няма да се проведе. До това решение, стигнаха организаторите от изданието „Ти си Варна“. След като през последните два месеца работата на всички културни институти в страната беше ограничена и на практика те имаха забрана за работа, е невъзможно организирането на Нощта в познатия и формат. Все още не са ясни правилата, при които музеи и галерии могат да фукционират, а струпването на повече хора на едно място, би създало проблеми, както за организаторите, така и за самите посетители. Някои от музеите и галериите в града, най-вероятно ще отворят врати при засилени мерки за сигурност, спазвайки действащите разпоредби. За повече информация, проверете страниците на всяка организация, или се свържете със служителите им.