Музей на Възраждането

Музеят на Възраждането е открит на 4 октомври 1959 г в сградата на Първото българско училище на ул.”27 юли” № 9. Там той се помещава до 2002 г, след което материалите и фондът са пренесени на ул.”Славянска” № 21, където са правени тематични изложби, но без постоянна експозиция. От юни 2006 г, Музеят е преместен на сегашния си адрес, в специално ремонтирана сграда във възрожденски стил, представяща нова постоянна експозиция с художник – проектант Цветана Векова и автор на експозиционния план гл.ас.Ст.Димитрова.

Експозицията на Музея на Възраждането във Варна показва най-важните моменти от историята на Варна през периода на Възраждането. На първия етаж е отразено значението на Варна като стратегически пункт по Западното Черноморие и участието на Варненския край в руско-турските войни от края на на ХVIIIв.  и първата половина на ХIХ в. В експозицията на втория етаж са показани моменти от стопанското развитие на  града, създаването на общината, училището, читалището и църковно-националното движение. В една от залите е възстановена обстановката на стаята на взаимното училище с всички атрибути, свързани с обучението в онази епоха. Показани са също предосвобожденските борби – участието на Варненския край в хайдушкото движение, четническите прояви, Априлското въстание и Освобождението. Варна е последният освободен град – едва на 27 юли 1878 г. в града влизат руските войски, командвани от ген. Столипин.

 

Адрес:
ул. Л. Заменхоф 21
Тел. +359 52 658 891
www.revival.museumvarna.com

Работно време:
май-октомври: 10.00-17.00 ч., почивен ден: неделя
ноември-април: 10.00-17.00 ч., почивни дни: събота и неделя
Вход за възрастни: 4.00 лв
Вход за деца, ученици, студенти и пенсионери: 2.00 лв
Индивидуална беседа: 5.00 лв.
Групова беседа: 10.00 лв.