Готова е Фестивалната карта

🌙☀ Скъпи приятели, представяме ви и #картата на „Ден и Нощ на Музеите и Галериите“. Тук ще видите всичики места, които можете да посетите на 3 юли – събота. Тази карта с пълната програма ще може да намерите и на хартиен носител във всички обекти, включени в нашата програма. А ако искате да се включите във фестивалната игра, вижте правилата тук: https://bit.ly/3657URj🌙☀