Вход свободен на Побити камъни

📍Път І-203.07.2021 г. – събота⏰10:00 – 17:00 ч – Вход: Свободен

🟡Природният феномен “Побити камъни”, разположен на север и юг от Белославското езеро, представлява разкрития на еоценски пясъци, сред които са разположени изправени каменни колони, наподобяващи каменна гора. Впечатляващият ландшафт на побитите камъни се наблюдава в седем големи и няколко по-малки разкрития.🟡“Побити камъни” е защитена зона в мрежата Натура 2000, обявена с цел опазването на най-големите в страната вътрешни пясъчни хабитати със специфична флора, растителност и животински свят.💡В района на побитите камъни са намерени единствените за България доказателства за живот на човека през мезолита.