Вечер в Природонаучния музей

Природонаучен музей Варна 03.07.2021 г – събота

Приморски парк 12.00 –21.00 ч. – Вход: Свободен

В „Природонаучен музей – Варна“ имате възможността еволюционно да проследите развитието на неживата и живата природа. В раздел „Палеонтология“ се представят биологични образци и минерали, в раздел „Ботаника“ се представят редки и защитени растителни видове, а в разделите от „Зоология“: безгръбначни, гръбначни се проследява еволюционното животинско развитие и диорами, показващи специфичните хабитатни условия и изисквания на живот при някои животински видове.

В експозицията присъстват и някои екзотични представителя на живата природа.По време на „Ден и Нощ на Музеите и Галериите“ ще бъде организиран пропускателен режим. На територията на музея могат да влизат едновременно до 6 посетители.