Активирай пространството пред Мусала

Градско пространство пред Hostel Musala Varna

Ул.“Мусала“ №1 03.07.2021 г – събота ⏰10.00 – 17.00 ч

Основната идея на проект “Активирай пространство” е свързана с облагородяване на градска среда – съживяване на градски пространства чрез архитектурни намеси и артистични изяви. Изложбата “Активирай пространство” цели да покаже, как на пръв поглед обикновени градски места могат да се превърнат в пространства за срещи, игра и творчество, чрез въвличане на деца и местните общности. Студенти от ВСУ “Черноризец Храбър” изготвиха 5 идейни проекта за три градски пространства: 1 – ВОДЕН, 2 – МУСАЛА, 3 – ОХРИД. Атрактивни намеси на тези места биха стимулирали пешеходците да поемат своята разходка на път към морския бряг по уютните градски улички, южно от бул. “Княз Борис I”. Работно време на изложба „Активирай пространство“, 03.07.21 10-17 часа, опознавателни турове из изложбата и 3-те пространства – 15-17 часа.