43 оригинални филмови афиша от миналия век в Градската галерия

Новина сайт 18 - 2Киноафишите са създадени в периода на 30-те до 50-те години на миналия век и показват филмите, които варненци са гледали  в много сложните и мрачни времена на предвоенното и военно време, в периода на сталинизма, когато името на Варна е било заменено с името Сталин (1949г – 1956г.)

Представените кино плакати демонстрират техниката на работа преди появата на дигиталните технологии – ръчно рисувани шрифтове, колаж, графика и ситопечат и ни водят на пътешествие в една непозната за повечето хора епоха.
Те носят в себе си основните характеристики, типични за създаваните в онези години рекламни афиши – ярки цветове, отлично художествено оформление и разбираемост. Показани са примери от съветското, чешкото, немското, френското и дори американско кино, върху които авторите са творили произведенията си. Един от най-старите афиши е на американският филм „Песента на камбаните“ от 1936 година. Ето някои от отзивите за този филм в българската преса от онова време, намерили място върху рекламния афиш:

 „Песента на камбаните – страхотна борба на времето и страданията с надеждата и любовта…

„В него звучи музика, която само в сънищата може да се чуе. Чуете ли я, тя ще остане като нежен съпровод на целият ви живот…“

„Вечното противоречие между консервативната старост и буйно устремената към висините младост…Тихият планински кът на патриархалното щастие и нюйорксите подземни бордеи. Нежната пасторална песен на тиролският рог и страхотният помитащ трясък на топовете и картечниците…“

„Неговите идеални снимки ще ви разкрият вълшебна природа и мрачни бордеи, светли душевни сияния и тъмни бездни – всички осанки и пречупвания на незнайната, лутаща се, но престъпваща все нагоре човешка душа…“

„От този филм всички ще почерпят нови, бодри сили, в устрема за по-светли дни и съвършенства“

Изложбата ще продължи до 25 май.

Откриването ще бъде на 20 май от  от 18:00 ч