Съюзът на екскурзоводите в България ще се включи активно в „Нощта”.

Съюзът на екскурзоводите в България, чието седалище е именно във Варна, ще подкрепи инициативата „Нощ на Музеите и Галериите”. Опитните гидове ще се включат с интересни и увлекателни беседи на различни теми – история на Варна, история на България, традиции и обичаи на местното население през различните периоди и т.н. Професионалните  екскурзоводи ще подготвят беседи на повече от 20 езика, при евентуален интерес.

Съюзът на екскурзоводите в България /СЕБ/ е сдружение с нестопанска цел и дейност в обществена полза и защита на колективните интереси на екскурзоводите и обединяване на усилията им за издигане престижа на професията и нейното упражняване в името на общочовешките ценности.