Сосиете Женерал Експресбанк Варна

Групата Сосиете Женерал Експресбанк е сред седемте най-големи финансови институции  в България. В нея влизат банката Сосиете Женерал Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, Регионален Фонд за градско развитие – фонд мениджър по програма JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната компания Sogelife България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. Заедно със своите 1 600 служители Сосиете Женерал Експресбанк се стреми  да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия.

През юни 2017 Societe Generale Експресбанк бе удостоена за четвърти път от Euromoney като „Лидер на пазара с валутни сделки за корпоративни клиенти в България” (EuromoneyFXsurvey), след челното място в престижната класация през 2014, 2012 и 2011 г.

Наградата допълва отличието на банката от Министерство на финансите за „Най-активeн участник на първичен пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) за сметка на клиенти“, в продължение на седем поредни години (2010-2016).

Societe Generale Експресбанк подкрепя многобройни проекти в сферата на съвременното изкуство, образование и развитие на деца, природа; служителите на банката са активно ангажирани с различни благотворителни каузи в страната.