Сдружение на писателите с инициатива за набиране на книги от варненски автори

Сдружението на писателите Варна се включва във фестивала „Нощ на Музеите и Галериите“ Варна 2018 г. и стартира кампания за набиране на фонд за Библиотека „Варненско слово“. Целта е на едно място – Домът на писателите Варна – да бъде събрана литература, писана само от варненски автори.

Вратите на Сдружението на ул. „Крали Марко“ 11 ще бъдат отворени от 15:00 до 19:00 часа в събота, 19 май, за дарения на книги, предложения, идеи и беседа. В рамките на посоченото време гостите на Дома на писателите ще могат да се запознаят с изданията, които вече са част от фонда на Сдружението.

Варненските писатели призовават варненци и гостите на града да дарят книга или книги от варненски автори в рамките на „Нощ на Музеите и Галериите”, както и през следващите дни, за да могат всички читатели в бъдеще да бъдат улеснени в достъпа си до варненска литература. Организаторите вярват, че така събрано на едно място, варненското слово ще е по-достъпно и популярно.

Кампанията за набиране на фонда ще продължи и в следващите дни. В дома на писателите се подготвя специален кът, който ще „стопанисва“ книгите.