ОТВОРЕНА ПОКАНА

Европейската „Нощ на музеите” стартира като инициатива на Министерството на културата на Франция и за изминалите години се утвърди като устойчива практика в много от страните в Европа. В тази нощ голяма част от музеите и галериите отварят врати и срещу свободен вход дават възможност на голям брой посетители да се запознаят отблизо с културното наследство и изкуство на съответната страна.

В година като тази и силно ограничен културен живот през последните 6 месеца, вярваме че това събитие има място в културния живот на града и ще се постараем за поредна година да го проведем, съобразявайки се с особеностите на обстановката в страната и града ни.

„Нощ на Музеите и Галериите“ ще се проведе за пети път във Варна на 15 май 2021 г.

„Виж! Варна“ ЕООД, в партньорство с ръководителите на варненските музеи и галерии и финансовата подкрепа на Община Варна, чрез Фонд „Култура“, ще организира петото издание на „Нощта” в нашия град. В инициативата ще се включат музеи, голяма част от галериите, творчески пространства, заведения.

Нашата цел е да въвлечем голям брой участници в „Нощта на Музеите и Галериите” освен чрез експозиции и изложби, също така и чрез културни събития, които ще се проведат в рамките на фестивала. „Нощта” има за цел да даде поле за изява на голям брой  млади артисти и колективи, като по този начин да се превърне в платформа за реализация на нови и алтернативни проекти в областта на културата и изкуството.

Като представител на културно простраство, галерия или културен институт, ви каним да се включите с подходяща инициатива, за да допринесете за пълноценното провеждане на третата за Варна „Нощ на Музеите и Галериите“.

Фестивалът ще протече през деня и вечерта на 15 май- събота.

Досега форматът се е провеждал в два дни, но през тази година с оглед на кратките срокове за организация, ограничените финансови средства и все още продължаващата извънредна епидемиологична обстановка в страната, програмата ще бъде реализирана в рамките на 1 ден, за сметка на това с дневна и вечерна програма.

Можете да се включите във Фестивала по подходящ за вас и пространството ви начин – изложба, инсталация, еднодневно събитие, литературно четене, представяне на книга, филм или музикално представление. Може да откриете изложба на този ден, а тя да остане активна определен период след това.

Във времето от 05.05.2021 – 15.05.2021 ще се проведе активна кампания в регионалните и национални медии за провеждането на „Нощта” във Варна. Предвиждаме изработването на специална карта с маршрути, допълнителни рекламни материали, ежедневни анотации на сайта и профила на фестивала в социалните мрежи.

Вашето пространство, събитие или инициатива ще бъдат включени в общата кампания на Фестивала.

Всички събития в рамките на „Нощта“ ще бъдат проведени съобразно действащите разпоредби и ограничителни мерки към момента на провеждането. Към този момент, можем да планираме посещаемост с капацитет до 50%. Ще приемаме заявки за участие до 05.05 – сряда, като след тази дата всички рекламни материали ще бъдат финализирани.