Концерт на Анима в нощните Римски терми

ул.”Сан Стефано”/ул.”Хан Крум”
03.07.2021 г. – събота
10:00 – 21:30 ч – Вход: Свободен
🎼20:30 ч – Концерт на Камерен оркестър на варненските учители „Анима”


Римските терми се намират в югоизточната част на Варна, в близост до пристанището, и са сред най-запазените архитектурни паметници от античния период в България. Изградени са през Римската епоха, към края на 2. век и са функционирали до края на 3. век. Те представляват най-голямата римска баня на Балканите и четвъртата по големина в Европа. Сравнително добре запазените стени очертават внушителна постройка, вдигната на повече от 7 хил. кв. м. площ и ориентирана спрямо посоките на света. Запазените зидове са изградени от тухли и камъни и на места достигат 22 м височина.

Баните са имали важна социална функция в Римската империя, като изключение не правят и тези в древния Одесос, който от 15 г. пр. Хр. е част от Римската империя в провинция Мизия. Независимо от това, че запазва известна самостоятелност (като правото да сече свои монети и да няма римски гарнизон), като главно пристанище на провинцията градът е бил силно повлиян от римската култура. Термите са били не само място за къпане, но и център на обществен живот. Те принадлежат към типа “малки императорски терми”. Основните къпални са 3: „frigidarium“ – помещение за къпане със студена вода, „tepidarium„– помещение за къпане с хладка (топла) вода, „caldarium“ – помещение за къпане с гореща вода.
По време на „Ден и Нощ на Музеите и Галериите“ ще бъде организиран пропускателен режим. На територията на комплекса могат да влизат едновременно до 50 посетители.

Камерният оркестър на варненските учители „АНИМА“ е създаден през 1981г. от експерта по музика при тогавашния Регионален инспекторат на МОН – Драган Иванчев и е единственият по рода си в цяла България. От месец март 2010г., поради ликвидиране на регионалните педагогически центрове, „Анима“ преминава към община Варна. В състава свирят 20-24 инструменталисти, които работят предимно като учители по музика в общообразователните и специализирани училища на град Варна. Всички те имат завършено висше музикално-педагогическо образование.