Карта

В тази карта ще откриете всички музеи, които можете да посетите на 13 май и всички галерии, които може да посетите на 20 май. От 13 май ще може да намерите картата с пълната програма и на хартиен носител във всички включени в програмата обекти.