Изложба живопис и фотография в галерия „Тереза Зиковска“

На 19 май галерия „Тереза Зиковска” ще участва в Нощ на Музеите и Галериите с работно време от 18:00 до 24:00 часа и ще представи съвместната изложба на Свилен Стефанов, Генади Гатев, Иван Кюранов и Росен Тошев. Откриването на изложбата ще бъде в 19:00 часа.

Свилен Стефанов, Генади Гатев, Иван Кюранов и Росен Тошев са художници, които навлизат в художествения живот на София в началото на 90-те години. Тяхното творчество се свързва с една от най-известните арт групи от това време – XXL, както и с едноименната галерия, съществувала между 1996 и 2003 година. В общата картина на българското изкуство тази група е един от първите реални примери на независима художествена дейност извън рамките на организираното и предвидимо като развитие българско изкуство.

Изложбата в галерия „Тереза Зиковска“ във Варна показва актуални произведения на авторите от този някога пределно провокативен артистичен кръг. Двете медии, които си делят пространството в изложбата, са живописта и фотографията. Фотографията присъства в работите на Росен Тошев и Иван Кюранов. И четиримата представени автори са създателите на магистърското ателие по концептуална фотография в Националната художествена академия. Съвсем закономерно е, че Националната галерия в София представи мащабна ретроспекция на група XXL (и в частност, на представените тук художници) през ноември миналата година.