Единственият музей на стъклото в България ще участва в „Нощта на Музеите и Галериите”

Единствената действаща фабрика за духано стъкло в България предлага уникално изживяване – демонстрация на живо на ръчно духано стъкло. Запазила традициите от 1893г. „ИНХОМ” ви предлага да се влеете в света на стъклото, като посетите единствения в България Музей на стъклото.

Пред вас майстори духачи с лекота обработват нагорещеното до 1200 градуса стъкло и за минути извайват красиви форми. Освен възможност за запознанство с реален производствен процес, обиколката на музея включва и влизане в истинска „замръзнала” стъкларска пещ, оформила причудливи форми и цветове след години работа. Обиколката на музея продължава в двете изложбени зали събрали минало и настояще. Едната зала предлага на посетителите връщане към спомените с експонати произвеждани в Белослав от 1893 до 1989 година. „Стъклената река” която е разположена в старата производствена част на фабриката, ни отвежда към 2016г. в залата приютила модерното изкуство. Там са показани произведения от стъкло на студенти и техни преподаватели, приели стъклото за своя истинска любов в живота.

През 2015г. „ИНХОМ” реализира проект финансиран от Иновация Норвегия и закупи Фотоволтаична система с батерии за собствени нужди. Най-любопитните могат да се запознаят от близо с работата на системата и да научат как събраната слънчева енергия се преработва и използва за захранване на част от производствените мощности на фирмата.

За децата е запазена най-забавната част от обиколката. „ИНХОМ” предлага за най-малките възможност в работилничка към музея сами да изрисуват стъклено изделие, което след това да вземат за спомен у дома.

Музеят на стъклото се намира в град Белослав.