Дом на архитекта- Варна

 Домът на архитекта се намира на ул. „Мусала” 10, в централната градска част на Варна, близо до площад „Независимост”. Помещава се в една от добре запазените къщи във Варна от времето на Османското владичество с типичния си източносредиземноморски вид, наричан още  Възрожденски стил.

Сградата е реставрирана през 1972 г. по проект на арх. Камен Горанов и се използва за седалище на професионалния съюз на архитектите във Варна. В нея са обособени съвещателни зали, изложбена зала и ресторант на първия етаж.

Дом на архитекта реализира и домакинства на различни проекти, изложби и пърформънси.