Вход свободен в Етнографския

ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ул.”Панагюрище” № 22

03.07.2021 г – събота 10:00 – 21:00 ч – Вход: Свободен

Експозицията на Етнографски музей – Варна е разположена в къща, строена около 1860 г., която е принадлежала на заможно търговско семейство. Музеят е открит на 27 юли 1974 г. и представя богатото разнообразие в културата и бита на населението от гр. Варна и Варненския край от ХIХ и началото на ХХв.

В приземния етаж на експозицията са показани основните поминъци и занаяти – земеделие, животновъдство, риболов,лозарство и винарство. От занаятите най-развити са били кожарството, медникарството, бъчварство.

На първия етаж на музея са експонирани традиционните народни облекла на старото местно население и на преселниците от Тракия, Мала Азия, Македония и Добруджа. Посетителите могат да видят богата колекция от обредни хлябове, накити, сурвачки, както и възстановка на „Сватба“ имаскарадния обичай „Камили“.

На втория етаж е представена уредба на богат градски дом от края на ХIХ в. – приемен салон, гостна, спалня и кухня.Останалата програма от Нощ на Музеите и Галериите Варна ➡