АКВАРИУМ – Варна

АКВАРИУМ ВАРНА е център за популяризиране на черноморската флора и фауна, на хидрологичните и хидрохимични особености на Черно море.

Живата експозиция на Аквариума обхваща представители на всички групи, които съставят фауната на Черно море. Най-много са видовете от средиземноморския комплекс, проникнали през Босфора. Черноморската рибна фауна обхваща около 140 вида, от които важно стопанско значение имат трицоната, сафридът, скумрията, паламудът, калканът, карагьозът, хамсията, кефаловите риби, попчетата и др.

Експозицитя представя и много видове сладководни риби и някои екзотични представители. В другите 2 експозиционни зали могат да се видят препарирани представители от Световния океан, да се проследи миграцията на рибите, нагледно да се разгледа хранителната верига в морските води, структурата и особеностите на Черно море. Интересни са многобройните видове рапани, миди, водорасли и микроорганизми.

Библиотеката разполага със повече от 30 000 научни и специализирани книги, учебници, периодични издания в областа на морската биология, хидрохимия, океанография, ихтиология, рибарство и рибна индустрия, марикултури, акваристика и др.

Библиотеката пази уникални стари книги и карти, публикувани през 19 век. Тя получава модерни списания и издания от други морски Институти от Европа, Америка и Азия. Библиотеката работи с електронни каталози, които са част от обединената библиотечна мрежа на Блгария.

В АКВАРИУМ ВАРНА работят опитни научни работници, които изследват комплексно Черно море и дават възможност да се разберат взаимоотношенията между морските живи ресурси и влиянието на различните екологични фактори.

Научната работа е в областите хидробиология (хидрохимия, морска микробиология, фитопланктон, зоопланктон) и ихтиология.

Тел. за контакт :
052/ 63 20 66; 0879 473 275

Работно време:
Октомври – Май – 9.00 ч – 17.00 ч
Почивен ден: Понеделник
Юни – Септември – 9.00 ч – 19.00 ч
Без почивен ден